Bloggnorge.com // Den Globale Virkelighet
Start blogg

Den Globale Virkelighet

Den nye hverdag!

2
desember 2015

Regjeringens politiske erklæring mot hatytringer ble fremlagt den 27/11. I følge Vårt Land uttalte Erna Solberg følgende da hun la frem erklæringen i Jødisk museum:

”Vi skal ikke i fremtiden snakke om “de og vi” eller “dem og oss”, vi skal snakke om et felles Norge.»

Med den innvandringspolitikken vi fører i dag, betyr det i prinsippet at det norske folk er fjernet fra vår bevissthet og forståelse.

Motstanden i folket er naturligvis blitt stor når de opplever angrep på norske verdier, den norske kultur, demokratiet og det norske folk. Regjeringen er villig til å straffeforfølge de som ytrer seg, eller har meninger som bryter med idealet for den nye tid. Når statsminister Erna Solberg oppfatter kritikk og sårende uttalelser som et kriminelt problem, har vi kommet til et punkt der den krenkede og den kriminelle får definere hva som skal tolereres av ytringer.

På Regjeringens hjemmeside siteres statsminsteren:

I et demokrati er ytringsfriheten umistelig. I Norge står ytringsfriheten sterkt og det skal vi hegne om. Samtidig skal den enkeltes rett til ikke å utsettes for ytringer som oppleves krenkende og er sårende beskyttes.”

«Haterklæring» kan lastes ned, og formaner alle til å signere erklæringen. Demokratiet har blitt et angiversamfunn. Det er som tatt ut av Ibsens «En folkefiende», hvor Dr.Stockman stiller seg kritisk til flertallstyranniet: «Den forbannede kompakte, liberale majoritet», på bekostning av individets rett til å tenke annerledes. «Prinsessen som ingen kunne målbinde» skal kues og kontrolleres ifølge den nye politikken. Hva med Ernas ytringer? Er ikke de antidemokratiske som bør forfølges?

Kripos Nettpoliti ble etablert nylig. Noe som fremgår av bloggen Det Brysomme Folket, hvor det dokumenteres at norske folk har dårligere rettsvern i motsetning til våre nye landsmenn.

Amerikanske Elisabeth Fallon jobber som spansklærer ved to skoler i Hordaland. UDI krever at hun må ha heltidsarbeid, og vil derfor kaste henne ut til tross for at det er mangel på spansklærere. Hvordan kan de forklare at immigranter fra Midtøsten da kan tas inn, de som har lav sysselsettingsgrad? Den åpne grensers politikk har utviklet seg til det grenseløse samfunn der majoritetsbefolkningens kultur skal dekonstrueres, helst nedkjempes og på sikt fjernes.

Norges selvutnevnte religionsviter og islamekspert Lars Gule, benyttes aktivt for å verne islamske verdier. Der utfordringene står i kø med radikalisering og manglende integrering, er det vel ikke det norske folket som må avintegreres, og påkreves at akevitten «det nordiske nasjonalbrennevinet»fjernes fra julebordet?

Elevene på Runni ungdomsskole fikk tredd over seg at juleballet skulle endres til vinterball. Det nektet elevene å forholde seg til og engasjerte seg, fordi «jul» stammer fra norrønt førkristen tid hvor midtvinterdagen ble feiret. De skandinaviske landene er en av svært få land hvor julehøytiden har opprettholdt et før-kristent navn.

UDI gikk sist uke ut med krav om å fjerne korset fra kristne leirsteder som skal huse immigrantene. Det ble ramaskrik fordi dette ble sett på som kroneksempel på norske myndigheters knefall for islam. UDI måtte snu, men forlangte at leirstedene ikke skulle bedrive forkynnelse.

Det nye byrådet i Oslo ønsker å kutte støtten til sykehjemsprester fordi den er en «urimelig favorisering» av ett trossamfunn. Hvordan kan da Nortura presse på nordmenn halalkjøtt selv om de ikke er muslimer?

De fleste er vel kjent med at selve nasjonalsymbolet Stiklestad skulle tvangskonverteres til multikulturelt senter. Likestillings- og diskrimineringsnemnda vedtok at NRK ikke brøt diskrimineringsloven, da programleder Siv Kristin Sællmann fikk anmodning fra ledelsen om å ikke gå med kors på TV.

I 2010 gikk daværende nestleder i LO, Gerd Kristiansen (Ap) ut og jublet over initiativet om Niqab-kurs for muslimske kvinner, slik at de kunne bruke plagget offentlig. Forøvrig i strid med menneskerettsdomstolens avgjørelse, hvor slike plagg ikke omfattes av religionsfriheten og ansatte kan nektes å bruke plagget.

Femteklassingene ved Øren skole i Drammen ble invitert til juleavslutning i 2013, men ble nektet å bruke nisseluer. Fylkesmannen i Telemark (Ap) ga i år muslimer medhold i å ha kjønnsdelt svømmeundervisning i skolen, fordi de fant svømmeundervisningen støtende og krenkende i henhold til deres trossyn.

I oktober i år ga samtlige biskoper tilslutning til at homofile skal kunne gifte seg i kirken. Hvorfor stilles ikke tilsvarende krav til imaner og islamske samfunn? Organisasjonen Observatory on Intolerance and discrimination against Christians in Europe dokumenterte i 2011 at kristne er den gruppen som utsettes for mest hatkriminalitet i Europa. 85% av all hatkriminalitet var rettet mot kristne. Situasjonen har ikke blitt bedre siden dengang.

Immigrantene kan bo i slott og spise restaurant mat, eldre må spise dårlig micromat og dele rom, mens det bostedsløse folket må ta til takke med campingvogner og uthus.

Det operes med i skandinavisk media at «høyreekstreme» er så hatefulle mot folkevandrerne at de tenner på asylmottak. Men overraskelsen ble stor når det viste seg at det var en immigrant som svidde av asylmottaket i Hemsedal.

Syke og uføre må benytte seg av billigste transport, mens folkevandrere i ung alder kan bruke taxi fremgår det av blogginnlegget «Det brysomme folket». Nrk hadde oppslag 30.11 om blåreseptordningen for stomi- og inkontinensopererte skal kuttes. Et av produktene det blir fjernet støtte til er posedeodoranter som hindrer lukt fra avføring. Det er nettopp dette midlet som gjør at de kan omgås andre mennesker uten at det lukter. Det er bare et tidspørsmål før en ser blåreseptordningen fjernes helt.

«Det er sikkerhet for egne borgere og ikke «redde verden» som er en regjerings første plikt. Den er valgt av sine borgere, ikke av verdens migranter og flyktninger” uttalte professor i statsvitenskap Janne Haaland Matláry nylig. Minner ikke politikken mer om rasisme mot eget folk og egen kultur?

De forente nasjoner vedtok i 1966 Den internasjonale konvensjon om utryddelse av alle former for rasediskriminering, hvor definisjonen på rasisme er: «…enhver distinksjon, ekskludering, restriksjon eller preferanse basert på rase, farge, avstamning eller nasjonalt eller etnisk opphav som har til formål eller effekt å nullifisere eller svekke anerkjennelse, nytelse eller utøvelse på like vilkår av menneskerettigheter og fundamentale friheter i det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller noe annet område i det offentlige liv.»

Slutt på skoletur med overnatting i Oslo øst?», het et innlegg i Aftenposten 1.12. Fordi foreldre med innvandrerbakgrunn sa nei, ble det ingen tur. Boikott av sosiale turer i skolesammenheng for innvandrere vitner om manglende integrering og respekt for samfunnet en frivillig har flyttet til. Hvordan tror dere utviklingen blir om det skal tas inn 100.000 til?

Annonser

24
november 2015

I FLERE AVISER bankes det inn et mantra fra de «blåblå»: folket misforstår og må utvise hjertevarme. Det er ikke mulig å stenge eller kontrollere grensene, sier statsminister Erna Solberg, med stilletiende og samtykkende FRP.

Indignasjonen hos statsministeren er til å ta og føle på. Dagspressen i Norge roper etter lederskap, men Erna skylder på folkets motvilje til den åpne dørs politikk. Åpenbart for å dekke over manglende lederegenskaper.

SELV KAMPANJEJOURNALISTER er frustrerte. I Dagbladets papirutgave 21 og 22 november har følgende overskrift:

«Juni 2015: Demonstrasjoner for å vise norske dugnadsånd
November 2015: Hets og rasisme florerer på nettet»

Dette er eksempler på en retorikk hvor dagsavisene benyttes til å påpeke at de som er for åpne grenser og fri innvandring står for den «norske kulturen». De som ønsker stengte eller kontroll på grenseovergangene, er rasister og hetsere, det stikk motsatte av norskhet og kultur. Ingen stiller spørsmålet om det har vært norsk kultur å ha åpne grenser og ukritisk innvandring fra ikke-vestlige kulturer. En gruppe som i hovedsak faller utenfor vestlige normer og har lav yrkesdeltagelse. Selvfølgelig ikke. Det passer ikke inn i den nye dagsorden hvor folket må følge sin leder, uansett hvor negative konsekvenser politikken har for folket.

HJERTEVARME messer Jonas og Erna i takt. De kan ikke stenge grensene eller kontrollere disse. Vi må ta i mot!, er budskapet som messes fra statlig lønnede medier på oppdrag fra myndighetene. Gavmildheten er stor hos våre styresmakter. De betaler over 300 millioner kroner i måneden for å gi immigranter det beste som kan tilbys; Spa hoteller, 6 stjerners hoteller og nedlagte høyfjellshoteller som kaprer om å inngå godt gasjerte kontrakter med staten. Til tross for en slik ekstravaganse, er ikke våre gjester fornøyde. Det er kjedelig, usentralt, litt for dårlig internettforbindelse, leser vi i de samme mediene. Filmen «Selskapsreisen» blir en dårlig kopi av det vi nå er vitne til. Taxibransjen har også fått gode tider. Istedenfor pasientreiser er det immigrantreiser som har blitt lukurativt.

PRISLAPPEN på godheten vil stige til høyder folket vil merke. UDI melder at de trenger 400 nye plasser per dag. Millionene finner ben å løpe på. I mellomtiden tømmes fellesskapets kasse, og de svakeste i samfunnet faller ytterligere utenfor. Sykehus, sykehjemsplasser, helse og omsorg- og ikke minst de demente– skal betale hotell og restaurantregningen.

SAMTIDIG øker arbeidsledigheten. Antall konkurser øker, og flere blir plassert utenfor arbeidslivet. 300 millioner kroner i sysselsettingstiltak og omstillingsprosesser i næringslivet, ville skapt arbeidsplasser og klingende mynt i kassen. Statens primæroppgave er ifølge våre ledere å pumpe hundretalls millioner i reiselivsbransjen, ikke skape arbeidsplasser eller gode tjenester for hele folket.

DET BRYSOMME folket hever røsten. Frustrasjon og avmakt er meget synlig blant befolkningen, og åpenbart blant våre politiske ledere som velger å forfølge folks meninger. Til tross for mindre ressurser til å etterforske vold, overgrep og annen kriminalitet, opprettes det eget Nettpoliti. De skal overvåke meninger og motta tips fra «dugnadhungrige» om dårlige holdninger. Det brysomme folket kan påregne seg politi besøk, i verste fall en arrestasjon og en dom om en snakker fra «levra». Erna har tatt Gros oppfordring om å være den brysomme nabokjerringa til nye høyder, og hamrer løs til folket:

«Vi må passe på hvordan vi snakker om andre. Vi må ikke glemme å være medmennesker i denne situasjonen».

MEDMENNESKE er et ord med tyngde, som tatt ut av roman triologien til Olav Duun utgitt i 1929. Handlingen dreier seg om den onde Didrik Dale, den kuede sønnen Håkon og den gode svigerdattera Ragnhild, som til slutt dreper svigerfaren for å spare Håkon. Konklusjonen for handlingen er bitter: Det vonde drep du ikkje med øks.

BOLKESJØ BLE DOLKESJØ. 20 år gamle Mina Gjerde fra Telemarksbygda Bolkesjø med 40 innbyggere og 180 immigranter, har blitt kalt umenneskelig idiot for hun fronter sin kritikk. Nøyaktig slik FRP utbryterne opplevde samme sted i 1994.

«Dere er virkelig satans barn slik dere holder på. Kom an venner – la oss plukke de ned en etter en»,skrev kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Nordheim til medlemmer i gruppen «Med Israel for fred». Hun slapp besøk av politi. Det gjorde hun også etter at hun skrev «HUSNEGER», «FORRÆDER», «SIRKUSAPE» i et innlegg i Aftenposten rettet mot Frps Mazyar Keshvari.

Der andre opplever at deres kritikk er brysom, slipper våre nye landsmenn til i media med den ene salven etter den andre. De fleste husker islamisten Ubaydullah Hussain som ble frifunnet for å ha å ha hyllet en rekke terrorhandlinger, terrorister og fremmet trusler. Islam Net er en av Norges største muslimske organisasjoner. Lederen Fahad Qureshi legitimere drap på personer som skriver eller ytrer seg på en måte han anser for krenkende. Han støtter dødsstraff for karikaturtegninger. Denne mannen får tilgang til debattprogrammer. Han sprer fatwaer og til sine egne komuniserer han et helt annet budskap på eget nettsted: Nettstedet «Muhammed.no»

DEMENTE OG BRAKKEBYER, ett tidligere blogginnlegg hvor temaet var kommuners sparetiltak hvor demente skulle kastes ut av spesialtilpasset boliger. Immigrantene skulle huses i brakkebyer og demente stues inn på aldershjemmet sammen med de friske. Å være medmenneske er fraværende når det gjelder de svakeste. For tilsvarende forslag er nå foreslått i Lillehammer, hvor de ønsker å tilby immigranter jobb og praksis fra dag èn. Den blåblå regjeringen og opposisjonen er på vei til å miste berøringspunktet med sitt folk. Folkets uvilje til å se den økende diskrimineringen mot de svakeste er blitt ett problem. Spørsmålet må være hvorfor. Hvem er satt til å tjene hvem?

HVOR ER BAKKEKONTAKTEN til Erna Solberg? Hvor er empatien for eget folk? Hennes utsagn er som tatt ut fra en episode av «Javel, Herr Statsråd»:

«Vi blir heller ikke mindre utsatt for terror om vi stenger grensene for dem som rammes av terror i sitt hjemland og som ikke har trygge områder å flykte til».

Da må man stille følgende spørsmål til statsministeren: Er det utrygt i Russland, Tyrkia, Afghanistan, rolige områder i Syria og dets naboland? Hvem utøver terror i Europa, og hvor kommer de fra? Skal vestlige soldater kjempe mot IS, mens unge menn i stridsdyktig alder skal stikke? Er ikke desertering forbudt i krig? Desertering blir et problem fordi den eksisterende militære struktur, og de gjenværende soldatenes moral svekkes. Det er årsaken til at desertering straffes hardt. Det har vært vanlig å straffe desertering i krig med dødsstraff. Så hvorfor kan majoriteten av immigrantene være menn i krigsdyktig alder, og behandles som flyktninger?

FOLKET ER blitt brysomme for de folkevalgte. Politi, media og andre følger med argusøyne på landets befolkning. Kanskje det enkleste for våre folkevalgte er å fjerne folket og velge seg ett nytt ett? Det er jo det som skjer! Og minner ikke det om totalitære ideologiers måte å oppføre seg mot eget folk? Tusener kommer inn hver måned, uansett hva folket mener. Derfor ønsker borgere streng kontroll over grenseovergangene, og verne sine borgere.

Annonser

17
november 2015

VI SKAL ikke lang tid tilbake i en tid hvor utgangsdøren stod åpen, fordi samfunnet var homogent, bygd på tillit og trygghet. Det bildet endret seg dramatisk særlig de siste 20 år. Vi må spørre hva som er årsaken til det. Hva gikk galt? Hvorfor eskalerer det?

FRA SLUTTEN AV 1950 tallet har Europa vært en inngangsport for islamsk innvandring. Integreringen har ikke fungert imotsetning til andre grupper, som ankom Europa samme tidsperiode.

HVORFOR ER DET så store forskjeller mellom mennesker med islamsk bakgrunn og andre i Europa? En kan selvfølgelig ikke overse uformell og formell diskriminering som virkelig eksisterer, men er etnisk diskriminering hovedårsaken til forskjellene?

I STORBRITANNIA har èn av 20 mannlige hinduer en doktorgrad. Muslimer i Storbritannia har 6 ganger større sannsynlighet enn alle andre etnister å ende opp som drosjesjåfør. HINDUENE KOM samtidig med muslimene til Storbritannia. Grunnlaget for forskjellene kan derfor ikke være etnisitet, og kan ikke forklares ut ifra hudfarge.

I NORGE viser mobbeundersøkelser i skoler at 33 prosent av jødiske barn rammes av rasisme ofte, mens bare 5,3 prosent av muslimske barn opplever det samme. Spørsmålet er hvem mobber hvem? I følge undersøkelser er det muslimer som mobber muslimer.

ÅRSAKENE ER av kulturell art. Konservative samfunn bevarer undertrykkende mønstre. Ett av dem er undertrykking av kvinners rettigheter og muligheter i samfunnet. Denne diskrimineringen starter i hjemmet, men opprettholdes i de tusentall koranskoler som eksisterer i Storbritannia og i Norge. De opprettholder en kultur som ikke er i samsvar med en sekulær stat.

ALLEREDE FRA tidlig barnsben av segregeres små barn fra majoritetsbefolkningen. Skille mellom «dem og oss» opprettholdes, tiltross for sterke krefter i samfunnet som arbeider med integrering. Segregeringen som starter fra barnsben av i islamske miljøer, er det første steg mot islamsk radikalisering, også i Norge.

DET MÅ ÅPENBART være press fra imaner mot muslimske foreldre til å sende barna på koranskole, ikke SFO, der de kan treffe andre barn med ulik bakgrunn. Ifølge talsmann Ghulam Sarwar i Central Jamaat-e-ahl-e Sunnat moskeen, er det tvang å la muslimske barn må gå i SFO. Det er tydelig at samvær med etniske norske barn er uønsket.

I DISSE DAGER har vi en immigrasjonsbølge som mange mener er en folkevandring. I denne gruppen er det stor sannsynlighet for at det finnes radikale krefter som ikke kommer med fred i sinnet. PST har ikke kontroll på hvem som kommer inn til Norge, fordi de ankommer i store puljer, slik at det ikke er tilstrekkelig kontroll eller kapasitet til bakgrunnssjekk. 1500 er savnet. I følge PST er det stor mulighet for at det er syriske agenter og ISIS terrorister blant migrantene.

VI HAR TILGODE å se tibetanere utføre terror, til tross for at de utsettes for verre overgrep, enn palestinere og andre grupperinger til sammen. Det er påfallende at samtlige vestlige politikere IKKE våger å ta debatten, i en tid vi daglig opplever frykt og terrorisme nettopp fra denne gruppen. Hvorfor unngår folkevalgte den debatten?

FAREN LIGGER i at ekstreme krefter som ankommer landet, slår seg sammen med grupperinger i Norge som har dypt hat mot det sekulære samfunnet. Et samfunn tuftet på frihet, likhet og demokratiske spilleregler.

VI MÅ TÅLE terror sier PST. For de fleste av oss er det en uakseptabel kapitulering overfor ekstreme krefter. Et unisont krav til de folkevalgte bør bære: Ta tilbake kontrollen! Sett strenge krav til foreldre. Barna må omgå norske barn i barnehage og i SFO, slik at barn får ett normalt forhold til vestlige og norske verdier. Hvorfor kan ikke muslimer, når det er borgere fra 219 land og selvstyrte regioner, som klarer det?

VI MÅ ta kontrollen over våre nasjonale grenser. Det er en tankevekker at Europa ukritisk åpner grensen for hundretusener, mens vestens største demokrati USA, sier nesten halvparten av USA delstats Guvenørene stopp!

 

Annonser

ALLE er rystet over de forferdelige angrepene på forsvarsløse. Det er sorg i alles hjerter blant de som tror på Liberté, Égalité, Fraternité; Frihet, likhet og brorskap. Det var i den franske konstitusjonen Norge fant inspirasjon til vår Grunnlov. Det er tid for sorg, og minne de forsvarsløse som ble drept. 


Det er også en tid å s
pørre om denne terroren som rammer forsvarsløse borgere skyldes politikere som har sviktet. Ikke bare i Frankrike, men flere europeiske nasjoner. Norge fører fortsatt den åpne dørs politikk, slik det fremgår av mitt innlegg Flyktninger; Begrepsforvirring eller Løgn.

Vi har ingen kontroll på hvilken bakgrunn de som ankommer Norge har. Det var meldt av Dagbladet i januar at IS planla å destabilisere Europa med stor flyktningestrøm infiltrert av 500 000 IS krigere på europeisk jord. Dette var derfor kjent både for politikere og folket i god tid før kommunevalget dette år. Det var en varslet katastrofe en kunne forhindret ved å stenge grensene.

REUTERS MELDER at det ble funnet ett syrisk pass ved siden av en av selvmordbomberne. CNN melder at det også er funnet et egyptisk pass ved en av de andre gjerningsmennene.

Tyskland stoppet en terrorist i Bayern, med bilen full av granater, sprengstoff og AK 47. Han kom fra Montenegro. Dette er kun mulig når nasjoner har åpne grenser uten kontroll over hvem som kommer inn eller ut.

IS krigere som ankommer som flyktninger opererer selvfølgelig i det skjulte. Hva vet vi om deres bakgrunn når de ankommer i så store horder at det ikke er mulig å kontrollere deres bakgrunn? Kanskje det viktigste av alt; hvorfor stenges ikke grensene nå?

RUSSLAND varslet Norge om mulig terrorfare ved fellesgrense allerede 3.november. PST ignorerer alle advarsler. De uttaler at det ikke eksisterer noen terrorfare, og det få dager etter at europeiske politimyndigheter foretok flere arrestasjoner i Europa, inkludert Norge. Italiensk etterretning hevdet at de satt med informasjon om mulig angrep på norske poltikere og diplomater som en fengslet Mulla Krekar stod bak, og krever utlevering. PST mener åpenbart at europeiske politimyndigheter lyver, og det til tross for videoer fra samme terrorgruppe som sier de har planer om å gjøre Norge til ett nytt Libanon.

SPØRSMÅLENE som nå faktisk må stilles er følgende: Har PST kontrollen over de ekstreme krefter som allerede er blant oss, og de som eventuelt kommer pga åpne grenser? Svaret sier seg selv. Selvfølgelig ikke. Det vi ser er en organisasjon som går i forsvarsposisjon. I steden for å være proaktive har de utviklet seg til å bli en passiv defensiv enhet. Det mest oppsiktsvekkende er at de forhåndsprosedere at det ikke er fare for terror på norsk jord, og dermed avviser indirekte italiensk etterretning. Dette må være en gavepakke for Brynjar Meling og hans klient Mullah Krekar. Hvor er Nasjonal Sikkerhetsmyndighet? En organisasjon som virker mer uklar enn klar når en leser hva som er deres ansvarsområde. Har ikke de et overordnet ansvar for den nasjonale sikkerhet, ikke minst når de ser viktige samfunnsinstitusjoner svikter? Og hvem er det som faktisk har det overordnede ansvaret når alt svikter?

Terrorangrepet var koordinert og planlagt. Dette har skjedd til tross at franske sikkerhetsbyråer har hevet sikkerheten etter terrorangrepet mot Charlie Hedbo og jøder i Paris, angrep som også kom overraskende på fransk etterretning. Hvorfor de etter de to angrepene, samtidig som IS har truet med å sende IS krigere og angripe Europa, har fortsatt med den åpne dørs politikk, er ubegribelig.
Det er stor mulighet for at NATO paktens artikkel 5 nå trår i kraft slik den den gjorde etter 11/9 angrepet i New York, Washington DC og i Pennsylvania i 2001.

GRENSENE må stenges med umiddelbar virkning. Nasjonens integritet må ivaretas. Beskyttelse av borgere er nasjonens første prioritet. Det er tydelig at europeisk sikkerhetstjeneste ikke har kontroll på situasjonen generelt, og norske myndigheter spesielt som avviser når konkrete terrorplaner foreligger.

12
november 2015
Kategori: Flyktninger, Økonomi | 2 kommentarer » - kl. 00:12

«JENTER UNDER 16 år får ikke lov å gifte seg. En mann kan bare ha en kone ikke flere», fortelles det fra en reportasje i NRK fra 2014. Dette var ett kurs i regi av International Organization for Migration på oppdrag for Integrerings og Mangfoldsdirektoratet.

DE SOM ankommer nå har «ingen» kursing om norske forhold. Tvert i mot. Allerede nå kommer det rapporter om at små jenter blir antastet. « Her begynte de å ta tak i jenta mi, de trakk klærne hennes og ville ha henne med seg. Hun begynte å lyve om at venninen bodde i husene like ved, men de forsatte bare med å trekke henne med seg» Jenta er kun12 år gammel, og de ser etter menn med «arabisk utseende».

I STOKKE HAR man hatt opplevd det samme. «Det ene tilfellet skjedde i en butikk, der en jente under 13 år skal ha blitt befølt. Det andre tilfellet skjedde da en jente i tidlige tenår skal ha blitt forsøkt holdt igjen da hun kom syklende.»

UNGE JENTER OG BARN har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Når man har tatt overgripere så skulle man nesten tro at de ville bli tatt om hånd om av vårt voldsmonopol. Det er her sjokket kommer, det unnskyldes med at det er «kulturbetinget» og en som ble tatt ble «sendt» vekk i fra kommunen. Det bør gi frykt for framtiden om hva norske jenter, barn og kvinner kan vente seg når man begynner å bygge brakkebyer i folks nabolag i byene på sørlandet som UDI planlegger.

BESKYTTELSE AV BORGERE er nedfelt i Den Europeiske Menneskerettighets konvensjonen (EMK), som Norge har signert, ratifisert og inkorporert som overnasjonal lov. Art 2 og 3 pålegger staten å iverksette tiltak for å beskytte liv og helse. Art 8 pålegger staten å ivareta nasjonal sikkerhet, offentlige trygghet, landets økonomiske velferd, forebygge uorden og kriminalitet, beskytte borgernes helse, moral, andres rettigheter og friheter.

I VÅR SKJØRE samfunnskontrakt betaler vi av våre skattepenger for ett voldsmonopol og forsvar hvor hovedoppgaven er å beskytte borgere. Noe som tydeligvis ikke gjelder i forholdet immigranter og landets borgere. Deres rettigheter ser ut til å veie tyngre enn borgernes som teknisk sett har retten på sin side.

DETTE ER FOLKESTYRT immigrasjon til Norge. Norsk grenseinspektør står fram med risiko for å miste sin jobb. Han hevder at russere i offisielle møter selv har foreslått en løsning, hvor Norge ville unngått asylstrømmen over grensen.

«Jusprofessor Peter Ørebech mener det ikke er tvil om at grenseinspektør Ulf Mathisen har rett i sin framtstilling av saken. -Folk som kommer via trygge tredje land hvor de har lovlig opphold har ikke krav på asyl i Norge, og kan avvises på grensen, sier Ørebech.»

Så kan man jo spørre seg hva som er årsaken til at norske myndigheter med viten og vilje bidrar til kaos?

AVMAKTEN VOKSER i befolkningen «Etter å ha deltatt på folkemøtet mandag sitter jeg igjen med flere spørsmål enn oppklaringer og svar. Der var ett møte preget av hastverk, dårlige forberedelser og intetsigende svar fra panelet. Viktige og for lokalbefolkningen alvorlige spørsmål ble enten ikke svart eller i flere tilfeller nesten latterliggjort.»

En større undersøkelse utført av InFact for Nordlys svarer 65 prosent av de spurte i en nasjonal undersøkelse at de ønsker strengere asylbestemmelser i Norge.

VG SKRIVER: « Vi Mangler et overgripende nasjonalt lederskap. Et som ikke bare har som oppgave å løse de stadige dypere samarbeidsproblemene på borgelig side. Mangelen kan gjøre flyktningekrisen verre. Flyktninge krisen skaper redsel, usikkerhet, rykter og myter. Det uoversiktlige kaoset på Stortinget forsterker dette.»

Kaoset øker i omfang. Folkets frustrasjon stiger. Politikere reiser på tur til Nord for å bivåne åpne grenser mens de applauderer det som skjer med tåketale og politisk tomprat.

BERØRINGSPUNKTET mellom staten og folket blir større når STORE deler av befolkningen opplever at politikere, stat, og voldsmonopol svikter og gir blanke i deres rettigheter. Reaksjonene vil ikke bli behagelig hvis dette utvikler seg. Mangelfull politisk lederskap som vi nå er vitne til vil åpne demingen for dyp sosial uro og økende splittelse i befolkningen!

DETTE ER bare begynnelsen sier FN leirsjef Tyemezian, om den massive immigrasjonsbølgen som nå skyller over over Europa:
«Tyemezian fortalte Solberg om en ny situasjon i Syria Konfliktens nærområder: Nå har flyktningene ventet så lenge under vanskelig forhold at håpet svinner.
Med manglende håp endrer forutsetningene seg. I løpet av de siste månedene har ambisjonene blitt endret til at de vil til Europa, sier han».

DET ER VERDT å merke seg at flere europeiske nasjoner var okkupert og i krig i årene 1939 til 1945, uten at millioner dro til De Britiske Øyer eller USA. Midtøsten var ikke et sted noen søkte tilflukt til, med unntak av noen nazister som unndro seg krigsoppgjøret.

DET ER PÅFALLENDE at folkevandringen og immigrasjonbølgen som feier over Europa omtales som «flyktningekrise». VG skriver: «Europa står overfor den største flyktningekrisen siden andre verdenskrig».
Hva skjedde under og etter den annen verdenskrig? Folkeforflytninger. Hitler fordrev både jøder og andre folkegrupper. Sovjetiske tropper okkuperte, og den Røde Hær fordrev den tyske befolkningen fra Øst-Preussen inn i dagens Tyskland. Det var minst 11 millioner fordrevne etter andre verdenskrig. Begrepene folkeforflytninger og fordrivelse ble benyttet, ikke ordet flyktning. Er det vi nå ser ser begrepsforvirring eller historiske fakta beskrevet som løgn?

HVA ER EN FLYKTNING? Norsk utenrikspolitikk har fra etterkrigsårene fram til i dag benyttet FN sitt regelverk. De er krystallklare i sin tolkning! Det heter:

«CHAPTER V – SPECIAL CASES A. War refugees 164. Persons compelled to leave their country of origin as a result of international or national armed conflicts are not normally considered refugees under the 1951 Convention or 1967 Protocol. They do, however, have the protection provided for in other international instruments, e.g. the Geneva Conventions of 1949 on the Protection of War Victims and the 1977 Protocol additional to the Geneva Conventions of 1949 relating to the protection of Victims of International Armed Conflicts.»

Norsk oversettelse:
«Personer som tvinges til å forlate hjemlandet som følge av internasjonale eller nasjonale væpnede konflikter, anses normalt ikke som flyktninger i henhold til 1951-konvensjonen eller 1967-protokollen».

MED ANDRE ORD skulle de blitt avvist ved grensen, ei heller betegnet som flyktninger slik at de legger ut på vandring. Denne konvensjonen har som grunnleggende formål å beskytte de som har reelt beskyttelsesbehov. Det er helt klart det landet som personen ønsker å komme inn i, som har retten til å vurdere om vedkommende har beskyttelsesbehov.

HVOR ER MEDIA? Hvorfor debatterer ikke journalister dette, de som tilhører den gruppen som er tiltenkt rollen som offentlig vaktbikkje, og har et særskilt beskyttelsesvern? Hva er egentlig en flyktning?

DET FREMGÅR av ordlyden i Flyktningekonvensjonen. Den tar først og fremst sikte på å beskytte systemkritikere som opposisjonspolitikere, redaktører, journalister, forskere og folk som er brysomme for makthavere. Ett eksempel er den sovjetiske forfatteren Alexandr Solzhenitsyn.

MED ANDRE ORD stilles det strenge krav til å definere hvem som er flyktninger. Frustrasjon over sin situasjon, faller utenfor FN sitt fastlagte flyktning begrep! De har den nødvendige trygghet i leirene i nærområdene.

DET ER ETT PARADOKS at de som kommer fra Russland til Norge omtales som flyktninger. Hva flykter de fra? Hvorfor slippes de inn i Norge? Kan det være at det ligger en økonomisk opportunisme bak? Ifølge intervjuer henviser de til at norske myndigheter har åpne grenser og inviterte de til å komme til Norge.

DA ER DET IKKE EN FLYKTNINGEBØLGE vi ser, men styrte folkeforflyttinger til Skandinavia. Flyktningebølgen startet da Jonas Gahr Støre gikk ut i media og sa at Norge skulle ta imot 10.000 syrere, og det eskalerte da det ble inngått et forlik på 8.000. Dette skjedde samtidig som Tyskland og Sverige gikk ut og sa at alle var velkomne.

DET HAR DERFOR et komisk skjær over seg når ledene politikere reiser til det høye nord for å se effekten av sin «inivitasjon», eller ikke skjønner hvorfor det kommer sånne horder. Det er vel derfor myndighetene ikke stenger grensene til riket, men lar det forsette med uforminsket styrke. Hvor lenge skal dette fortsette? Tror myndighetene at dette stopper av seg selv?

 

6
november 2015
Kategori: Flyktninger, Økonomi | 0 kommentarer » - kl. 13:35

«Det er typisk norsk å være god», uttalte Gro i nyttårstalen i 1992. I by etter by etterleves dette prinsipp i konkurransen om å kapre flest mulig immigranter. Kreativiteten er så stor at det er som en karrikert miks av globalistisk propaganda og reklame for Legoland.

NÅ SKAL DET bygges som aldri før. I norges eldste avis, Adresseavisen er det bilde av Kommunalråd Jon Gunnes (V) med en utstrakt hånd. Han ønsker en brakkeby for 3000 flyktninger. Han mener at slike «rigger» kan plasseres i Granåsen og Dragvoll.

DET SKAL bygges «rigger eller brakkebyer» i alle store byer. Byer som allerede har stor innflytting av etnister som sliter med å integrere seg i samfunnet og underskudd av boliger. Mer av det samme sies det høyt som svar på storbyens utfordringer. Det paradoksale er at flere utkantstrøk i Norge lider av «forgubbing» og fraflytting. Hva hindrer immigranter i å bo i utkant Norge?

I DRANGEDALPOSTEN fremgår det at demente kan flyttes ut, og mindreårige asylsøkere inn. De demente skal på «sjukeheimen». En god løsning mener Hilde Molberg som sier at man på grunn av innsparing måtte de uansett omorganisere mellom sjukeheimen og demenskollektivet.

DEMENTE har det best i dette bygget. Det er ikke bra å for dem å flytte på seg. Det skaper utrygghet, fastlår Marit Wefald. De ansatte understreker at de er for å hjelpe mindreårige flyktninger, men stiller seg undrende til at demensboliger er riktig sted for tenåringer.

HVA DE FRISKE eldre på sjukeheimen selv mener, nevnes ikke. Men hva spiller det for noen rolle når dugnadsånden går som en farsott over landet. Overføringer fra staten gjør «omorganiseringen» attraktiv som løsning i en kommunekasse som selv må forsørge sine eldre. Helsetjenester for eldre er de eneste som er unntatt statlig finansiering.

BRAKKEBYER VIL komme i Oslo, Trondheim, Bergen og andre byer på sørlandet. Kanskje i ditt nabolag? Best Western på Tøyen, Oslo har man bygd mur for å adskille byens befolkning og de innenfor murene. Nå er det så «kritisk» sier Røde Kors at de trekker ut sine frivillige bl.a pga risiko for sykdommer. Vil det bli kritisk innenfor disse brakkebyene som i hovedsak består av stort flertall frustrerte unge menn?

KONSEKVENSETIKK kalles det når en stiller kritiske spørsmål. Konsekvensetikere mangler sinnelagsetikk mener sinnelagsetikere. Begrepsbruken er kreativ når en skal beskrive splittelsen i ett folk om hva som skjer i dagens Norge. De med konsekvensetikk bryr seg ikke om døde barn på en strand. De med sinnelagsetikk slår seg på eget bryst, og mener de er de gode som bryr seg om de som lider og har det vondt. Paradoksalt nok er de svært villige til å ofre de svakeste blant oss. Politikere som er ansvarlig for immigrasjonsbølgen som rammer Norge, går lenger og lenger i å ofre eget folk på ideologiens alter.

DE DEMENTE og svakeste i vårt samfunn skal betale prisen, og de som rister på hodet? Ja de lider av konsekvensetikk og er den «onde» pariakaste i dagens samfunn.


Geistlige bruker prekestolen for å fremme politikk:

«I stedet for å betrakte flyktningene som kommer hit som en utgiftspost og et problem, er det nå på tide at hele regjeringen betrakter dem som våre gjester. Tilleggsproposisjonen kommuniserer ikke dette. Det er et like grunnleggende prinsipp at de som har mest må betale mest når vi skal oppfylle våre forpliktelser.»

Disse ord kommer fra Biskop Byfuglien. «DE» for å poengtere deg og meg.

IMMIGRASJONSBØLGEN koster hver nordmann 72.000 kroner over de neste seks årene, ifølge Finansavisen.
Videre
underestimerer regjeringen kostnaden ved å ikke benyttte SSBs tall for flyktningekostnader. Regjeringens beregning har kun tatt hensyn til kostnadsanslag fra UDI og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).
Hva vil så prislappen bety for deg og meg? Budsjettkuttene for 2016 blir enorme. Vedlikehold av veier og veiutbygging vil reduseres kraftig. Det vil bli store kutt til barnehager, dyrere mat, massiv redusert satsing på klimatiltak, og i en urolig tid mindre til det norske forsvaret.

avstemmingBiskop Byfuglien sine gjester har en prislapp. Den vokser for hvert sekund. Nettavisen har en spørreundersøkelse om hva verten synes om kuttene. Den gir en indikasjon på folkehavets svar til Biskopen.

DE LANGSIKTIGE KOSTNADENE vil endre vår velferdsmodell dramatisk. Med en stor innvandring av R3 kategorien så vil staten finansiere livsløpet, ikke i titusenkroner, hundretusen, men i millionklassen. Dette er ikke bærekraftig. For å bruke Seniorforsker Holmøys ord: «Kostnaden vil bæres av gjennomsnittsnordmannen over skatteseddelen, eller i form av lavere kapasitet eller kvalitet på ulike velferdstilbud, sier Holmøy til Finansavisen.» (Hegnar.no – 13.4.13)

DET ER INTERESSANT å lese det alternative statsbudsjett til flyktningenes parti, Venstre.
I sitt alternative Statsbudsjett for 2016 nevnes ordet flyktning 24 ganger. Til sammenligning nevnes ordet pensjonist 6 ganger, og da i forbindelse med 2000 færre AFP pensjonister. Selv Venstre forstår at dette koster «pæng». Som de skriver i sitt alternative Statsbudsjett:

«Det er hevet over tvil at den økte ankomsten av flyktninger og asylsøkere vil medføre økte kostnader i 2016. Hvor store disse kostnadene blir over tid, er helt avhengig av hvor fort vi klarer å få behandlet søknader, og få de som har krav på opphold bosatt og i arbeid. Venstre stiller seg svært undrende til regjeringens framstilling av de økte kostnadene over tid ikke tar høyde for at en eneste av de ankomne kommer seg i arbeid, og dermed bidrar positivt til regnskapet i stedet for det motsatte.»

Vel vitende om at saksbehandlingstiden tar minimum ta 12 måneder og boliger er mangelvare, parallelt med høy og stigende arbeidsledighet, satser Venstre på utopier.

FOR Å FINANSIERE sin asyl og flyktninge politikk vil  Venstre kutte 920 milioner i overføringer til de regionale helseforetak, strengere krav til effektivisering og økte bil-og drivstoff avgifter, som igjen vil bety økte priser på næringsmidler.

Venstre ønsker i tillegg til at antall kvoteflyktninger økes med 500 stykker.

DET største paradokset er FRP. Ett parti som siden 1970 tallet har ropt høyt og tydelig nei til åpne grenser, er det partiet i regjeringsposisjon som er ansvarlig for den største innvandringen siden 1905. De kunne ha sagt nei ved å stille kabinettspørsmål.

2
november 2015
Kategori: Økonomi | 0 kommentarer » - kl. 14:39

218 000 IMMIGRANTER ankom europas yttergrense i oktober i år. Det tilsvarer 54 500 per uke. Det kan som sammligning nevnes at for hele 2014 ankom 274 000 immigranter til Europa. Det vi nå ser er begynnelsen på første akt. Ungarske myndigheter hevder at 35 millioner mennesker er på vei. De aller fleste vil til Nord Europa; spesielt Tyskland, Sverige og Norge.

DENNE ENORME immigrant bølgen som nå tar Europa med storm har fått våre folkevalgte til å gå i alle retninger. Senterpartiet som alltid har vært ett verdikonservativt parti, med unntak under den Rød-Grønne samarbeidsregjeringen, ba mandag den 26 oktober om ett «Bredt Forlik».
Kort tid etter kom reaksjonene på dette blant andre fra opposisjonspartiene SV og AP. Begge støtter SP sitt forslag men ikke ordet «Bred», for som SVs
 Bård Vegar Solhjell uttaler «Kun forlik hvis det ikke føres FRP politikk».

KORT TID ETTER melder NRK følgende: «Fremskrittspartiet bør ikke få innflytelse når Stortinget skal bestemme hvordan Norge skal takle den pågående strømmen av asylsøkere, mener Kjell Magne Bondevik. Bondevik mener FrP bør settes på sidelinjen når asylregningen behandles i Stortinget.»
Tonen er satt. Forliket skal ikke inkludere regjeringspartiet FRP. Bondevik får støtte av stort flertall av partiets fylkesledere. Hele 10 av 11 fylkesledere mener at KRF skal bryte med regjeringen og KRF inngåtte avtaler rett etter stortingsvalget 2013.

VENSTRE ER KRASS. Kravene er satt, mens stien tråkkes opp. Som V sin leder Trine Grand Skeie uttaler til Dagbladet: «Vi må ta alvoret innover oss at det blir krevende å håndtere flyktningene og vi må være kreative i løsningene framover». Og forsetter i samme stil og med tyngde : «Og vi må få dem i arbeide fra dag èn». Dette er svært interessant i en tid med høy og stigende arbeidsledighet blant landets borgere, en uførereform hvor uføre skal ut i arbeide, arbeidsplikt for de på sosialtrygd samtidig som det innføres arbeidsplikt etter 8 ukers sykemelding i Oslo. Det er åpenbart at egne borgere ikke lenger har første prioritet hos lederen for Venstre.

VIL REGJERINGEN falle eller vil FRP gå i fra løve til struts i møte partiene som vil fryse partiet ute? Det gjenstår å se, men det som er helt klart er at regjeringen er under enormt press. Som det eneste partiet på Det Norske Storting som har vært innvandringskritisk, så er det usedvandlig tyst om hvordan man skal håndtere den nye hverdag for nordmenn i møte med tusener som ankommer hver måned.

DET KAN VIRKE som de enorme mengder på vandring gjennom Europa har gitt våre politikere virkelighetsfrykt.
La oss starte med våre politikere og deres tall, så kan vi sammenligne de med embedsverket. Det har blitt oppgitt av våre politikere at vi vil se 33 00 mennesker neste år banke på den norske dør. Dette tallet har grodd seg fast i grunnfjellet som gammelt kartlav. Interessant nok kunne man i VG.no lese ett intervju med Statsminister Erna Solberg at tallet kunne bli 66 000 mennesker som kommer til Norge.

TALL FRA DE folkevalgte blir som fjær i sammenligning med hva virkeligheten viser oss. I 2014 kom det totalt 276 000 migranter til Europa uten godkjent innreisetillatelse. I år kan vi forvente nær en 4 dobling av antallet mennesker som bryter gjennom Frontex sine grenser.
Samtlige som kommer tar på seg sitt beste skotøy og starter spaserturen gjennom Europa til hvor?
Tyskland, Sverige og ja ikke glem Norge. Så hvor dyp realisme er det da hos våre politikere?

EMBEDSVERKET I UDI operer med helt andre tall enn våre politikere. De tar høyde for 5000 mennesker i uken(!). Dette tallet er nok langt nærmere virkeligheten. Det kan gi oss fra 160 000-260 000 mennesker over ett år, og da er ikke tallene med familiegjenforening inkludert. Så hva kan det da skyldes at man kan operere med så ulike tallverdier? Sukkersøt virkelighet eller virkelighetsfrykt? Antagelig en blanding av begge dropsene. Frykten er sosial uro. Som nevnt i min tidligere blogg så bygger man nå murer i Oslo som skal skille befolkningen fra asylsøkere. Frykten for «svenske tilstander» er absolutt tilstede, likeså er det en frykt for kriminalitet. Derfor mures også asylsøkere inne i «ghettoer».

DET ER EN prislapp på å være «human». Her er det like store variasjoner. Alt baserer seg på en ting alene. Lang saksbehandlingstid. Fra det første intervjuet med asylsøker finner sted kan det gå opptil 6 måneder og ytterligere 6 måneder før svar foreligger. Det vi vil se for oss er en massiv kapitalstrøm ut og pengene? Ja de skal taes fra velferdsgoder, oljefond og avgifter.

DEN MISFORSTÅTTE GODSKAP bygger på en idè at man skal fjerne opparbeidede goder for å gi til den nye strømmen av mennesker. I Sverige har dette gitt tragiske utslag. Reformer og skatteendringer har medført at over 250 000 etniske svenske pensjonister lever under EU sin fattigdomsgrense, og det er verdt å påpeke at dette ikke er minstepensjonister, men arbeidstakere med lang fartstid.
I Norge skal en nå begynne å tømme oppsparte midler, øke avgiftene, og de som skal betale er den husholdningen som har en av de høyeste gjeldsnivåer i den vestlige verden.

VÅR SKJØRE SAMFUNNKONTRAKT som bygger på gjensidighet mellom hva som betales inn og hva staten gir tilbake står i fare for å bli brutt. Det er ikke den vanlige borger som bryter kontrakten men staten. Denne politikken vi nå ser er unik den er tilbakelent, ikke progressiv, og heller ikke viser evne til å beskytte landets grenser.

VI SKAL BETALE, akseptere og ikke protestere. Interessant nok, de som ikke aksepterer situasjonen, er de som søker tilflukt og fått tilflukt, men misfornøyd med tilbudet.

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.